Paglaum By Sharon Magdayao (Vina Morales) Free Download Karaoke, Mp3, Minus One and Lyrics.

Play or Download Mp3I
Kaming mga kabataan karon
Ayaw pasagdi mawala oh woohh oh..
Kay ang mga kahilayang tana
Ania na ning kalibutan


II
Ug kon kami matumpawak gayod
Sa pagdani ning panahon oh wooh ohh
Nagahulat nga tabangan mo man
Paghaw-as ning Kasalanan


Chorus:
Padayon ug katilingban
Sa imong pag-agak kanamo
Tuyo sa Kahitas-an
Nga kami unungan
Ning Kalibutan


Among paninguhaon
Nga kami magmapuslanon
Busa ikaw higala
Ang among paglaom
Ning kinabuhi


Busa palihug agaka
King among pakigbisog
Ning lumba sa kapalaran
Ikaw paglaum
Ning kinabuhi


Coda:

Kaming mga Kabataan
Paglaum sa tanan


Play or Download Karaoke


Play or Download Minus One

0 (mga) komento:

Post a Comment

Search A Song

 
Top